AmmayutaTop

Go Armenia binmare d koronavirus ina mrye 1097 nashe, pishena psime 617 nashw

1 bi nissan bi sare d 11:00 go Armenia bi mare d koronavirus ina mrye 196736 nashe, mn mare s koronavirus ina paime 173681 nashe, pishena munykhe 3533 nashe. Mn mare d koronavirus bil hamen dana salamatuta ina kabula 15622 nashe. Ina muryza sakhsete d teste ka 860046 nashe. Go mtkhe d kha yuma ina munykhe 18 nashe.

Gashakta bush zoda
Back to top button