AmmayutaAnalyticsMardutaTop

“Goo Smuka tura” sukhsiyena kha sama d’ pata d’ Urartu.

Goo  bet-etka d’ tashita d’ “Erebuni” sama d’ “Smuka tura” saksheta ina bsharaya.

Sama d’ yasranta d’ geshra d’ urkha d’ taymn-Garbiya Argavand-Shirak ika plkhanane ina bshraya gushkena mndyane d’ tashita op mudiyena ka rishaya d’ “Smuka tura” Vahe Sargsyan.Sirta kshehvta ila bil 25 kvm ika plkhaane mukliyena

Bil kabalta d’ akhtiyar mn vaziruta d’ yulpana,ituta,umanuta,nupakuta d’ atra bet-etka d’ “Erebuni” bil rishaya d’ bet-etka Miqayel Badalyan mn 3 bnisan goo sirta skahseta ina bshraya.Bil madeta d’ Miqayel Badalyan kha sama d’ sirta npeltela khut zyanaaa,bil varta d’ mashriye.

Bil saksheta gushkena npema d’  kaazanche bil range op shekel grishe d urartaye,kat kshive ina mn kam Mshikha 8-6 dora.Op it kha etkanaya mndi d’ bashula kat bt mamliyalunla bet-etka.

Rishaya d’ gyuda d’ palakhe M.Badalyan mughberel,mdre mabyunena binyane bil gyarga d’ kipe bnya”Aha mndi maduyela mdre masya khshevta hoya bil shareta d’ davulta d’ etkanayuta.Bil sukshiye mndyane mast maghberet,mdre lakha khayuta il vita,alma plikhl,but mudi mn bar kahhcme yumane bt madakh .Mitmsanta ila kat khankuy geshre havi”

Plkhane bt tamemilun 11 bnisan goo mtkha d’ tla yarkhe khime khabrane bt peshi mudiyaa mn giba d’ badoke ka vaziruta d’ Yulpan,Ituta,Umanuta op  bt pasha ktevtaa buut ddaha mndi.

Gashakta bush zoda
Back to top button