AmmayutaTop

Go Armenia bi mare d Koronavirus ina mrye 510 nashe, pishena psime 873 nashe

12 bi nisan bi sate d 11:00 bi marre d koronavirus go Armenia ina mrye 510 nashe, nishe d marsne bi mare d koronavirus ina 203327 nashe, mn mare d koronavirus pishena psime 182836 nashe, op pishena munykhe 3753 nashe. Bil hamen dana mn mare d koronavirus salamatuta ina kabula 15785 nashe. Sakgsete d teste ina muryza ka 906177 nashe. Go mtkhed ja yuma mn mare d koronavirus ina munykge 18 nashe.

Gashakta bush zoda
Back to top button