AmmayutaTop

Go Malqyute d Armenia bt pesha muryzta drmane d “Sputnik V”

Hadame d sakhsiyane ina muryza sakhsete d bukare d mare d koronavirus COVID-19 amsa shopa shoka le salamatute d nasha , sabab vairute d salamatuta d Teevilaye am site d prishe prishe Atravate “Sputnik V” kala ina maruma  kat pesha tummta aha bukara. Hadame d sakhsiyame ina magjbura kat ka but sakhsete d daha mara go nasha gyarak peshini sukhsiya go mtkhe d 5 shne . Hadame d sakhsiyane hartkhaze ina magjbura kat aha ila harykhaze kha mara dakhi ina pisha muryza mare go davar shnane . Sabab akhnan bi hamen dana roba narahat ivakh kat le amsakh  maryzakh drmana le maqlete d mare d koronavirus op but daha ivakg narahat kat le amsakh hayrak ka Alma. Mn vairute s salamatute d Rorup ina maghbura kat drmana ka but maqlete d mare d koronavirus amsa pesha muryzta mn bar kha shita. Takhbran sita “Sputnik V” ile mughbra jat ina maryuza sakhsete d daha bukara. Aven hartkhaze ile mughbra kat ka but maqlete d daha mara ina maryuza sakhsete d teste op prishe prishe drmnane,”. 

Gashakta bush zoda
Back to top button