AmmayutaMardutaTop

Jmeta d’ Takhlopa d’ umra d’ Atouraya d’ Madenka kha gyaa khina muryekhuna.

Natirraza d’ Umra d’ Atouraya d’ Madenkha mughberel,mdre jmeta takhlopa ‘ umra  ,kat garak sharivalunle mn 18-25 bnisan goo Erbil kha gyaha hina pishl muryekha bill manaya d’ khata mara d koronavirus.Spartela kat avn bt sharilunle goo mtkha d’ shita d’ 2021,iman hayn bt khahsvalunl ahvalata d’ salamatuta.

Kameta kadisha Mar Givargs  3 Sliva,mn bar kabalta d’ sharke d’ huchma d’ riishanuta d’ Kurdistana d’ Irak bil manaya d’ ahvalata d’ mara goo ktava 7 bnisan chideva ka natirraza d’ Kadisha Umra d’ Atouray d’ Madenkha adta d’ mamla ka qyule apeskope saksheta d’ takhante bil manaya d’ shreta d’ lumadea bo avalat.

Gyurt sama d’’ hadame d’ kadishuta goo ktava mughbereva mdr bkshahvena maklttaa d’ shreta d’[ lumada,10 bnisan apeskopa d’ umra d’ Atouraya d’ Madnkha mughberel mdre jmeta pshtela muklita,sabab bt harilunla goo mtkha d’ shita d’ 2021.Dana bt pasha shrita. Mn giba d’ natirrazaa d’  kadishuta.

.Jmeta psshtela muklitaa gyaha d’ trin,Iamn shita d’ 2020 bil yarkha d’ ishvat Mar Givargtis 3 mughbereva mdre salamtutu lela bkshhava shreta d’ tpakt.Sparteva shreta d’ tpakta mn 22 hal 29 bnisan,shita d’ 2020 goo Erbil.Sabab bil mnaya d’ mara d COVID-19 pisheva mukliya.

Gashakta bush zoda
Back to top button