AnalyticsTop

Pshtea mukhchemta bil mara d’’ koronavirus tapyane d 656,bsimena 882 nashe

29 bnisan hvalata d; koronavirus goo Armenia pishena mukchma 215528 marane bil koronavirus,bsimena 4087.Bil mara d’ koronavirus bi daha dakika bsamena 13257 marane.Amaya sharlka pishena shrya 979060 teste.

Harakha tamal Yuma shryena 4284 teste,mne khsive ina mrya 656.Etlan 882 bsime  op 16 manyekhane.

Tamal Yuma etva 4 mote,iman marane diyena kat mrye ina bil koronavirus,bil mapshata d’ are khine in munyekha.Sharka d’ haratkha same mtayela le 1013

Gashakta bush zoda
Back to top button