AmmayutaAnalyticsTop

Goo MA khata jvuja bt khahsvi but saghberane yan le atra derane,ter d koronavirus le shari

Goo Armenia le koronavirus drmana kuble bar-atra le hoya lazm teste sheeta ka saghberane op derane le Armenia. But daha mndi ka galione mughbertela vazerta d salamatuta d MA Anahit Avanesyan

Bil maghbarta d day tamal shanta bt hoya shukhlapa goo kshhavta d karantin.

“Dermana kabalta enenketa ila ka duarta le khayuta rahat

Gashakta bush zoda
Back to top button