AmmayutaPoliticsTop

Bukara d’ prashyata d’ rishaya d’ vazira d’ MA rishaya Lumada kha gyaha khina bt sharyalunle 10 b yar.

Rishaya d’ lumda d’ Umta d’ MA Ararat Mirzoyan mamla ile shrya le marza d’ shreta d’ prashyata d’ rishaya d’ vazira d’ atra.

Kanuna d’ be-dina d140,sama d’ 3 op 6”Kanuna d’  Rishaya Lumada” bukara d’ prashyaa d’ rishaya d’ vazire bt sharilunle 10 byar bil sahata d’ 12.00”,-pshtela mughberta goo mamla.

 Goo rishaya lumada d’ Umta pshle shrya bukara d’ prashytaa d’ rishaya d’ lumada d’ MA .Rishaya d’ lumada bil 1 kala sazgyar ,3 kale dalkuva op 75 le marza la preshlun ka rishaya d’ vazira d’ MA ka Nikol Pashinyan e shita d’ rishaya d’ vazira d’ MA .

Gashakta bush zoda
Back to top button