Ammayuta

Pishena ukhchema 356 maranhe,bsimena 1034 nashe

7 b yar pishena mukchema amaya sharka d’ marane 281681 same,mne 203307,bsimena 4209,bil manyakhta.Bil mara d’ koronavirus bi daha dakika bsamena 10129 marane.amaya sharka pishena shrya 1008307 teste Haratklha pishena shrya 3436 teste,mne pishena mukchema 356 klhata marane.Etlan 1034 bsime op 17 manyekhane.

Gashakta bush zoda
Back to top button