AmmayutaAnalyticsTop

Le Armenia saghberane khazoye gyurta same mn Russia ina op bar-atra d Georgia.

Le Armenia saghberane khazoye gyurta same mn Russia ina op bar-atra d Georgia.
Goo 3 yarkja d daha shita le Armenia ina sughbera 86 elpe 524 khazoye,mudi bil dalkuva d tamal shita 2020 yarkha d kyanun-kharaya-adar 307 elpe 599  bsirena bil 71.9%.Bil maghbarta d “Armenpres” but daha mndi ina maduya sharka d sakhseta.Mn qyule zoda saghberane mn Russia ina 30 elpe 213 nashe.U hega bar-atra d Armenia 26 elpe 633. Ani en aremnaye ina kat bkhayena goo atravata d nakhraye.Bi shopa d 3  Malkyuta d Islanaye Iran ila,9394 nashe. Bi shita d 2021 bar-atra d Georgia 8 elpe 911 khazoye,America 2 094,Ukraina 2018,Fransia 1185,Belarus 731.Op smbasurta lela shrka d saghberNe mn Belgia,MArabaye,Italia,IspaniaMn Armenia saghberane khazoye bi shita d 2021 sughberen 44 elpe 574,shita d 2020 274 elpe 435.

Gashakta bush zoda
Back to top button