AmmayutaPoliticsTeevelayaTop

Shotsputs d Umvste zkhuyede goo mtkhs d 7 dhene 230 milyun dolara f America bt hayera.

Shotsputs d Umvste zkhuyede goo mtkhs d  7 dhene 230 milyun dolara f America bt hayera.
Goi rishayutavd atra khlap rishsyabdbvazira d atra Mher Grigoryan am risjaya motva d Shotaputa d Umvate Khuyede goo Armenia Shombi Sharp grishena  sjhakha d sazgyaruta”Ka Armenia mukhcham takhrazyata d Shotaputa d Umvate Khuyede”.Mamla maduyuna mn motva d mgalianit Armenia.
“Bil takhrazyata d umtanaye pyashena shrya bil 20 site d Shotaputa d Umvate Khuyede goo Armenis bil det kat garak makrevi 230 milyun $America.
Udyun bil grisha drana d sazgyaruta bkhshaven akhnan baylan btbsharakhlunle ke amaya takhrazyata d Shotaputa d Umvate Khuyede ja shena d 2030″,-mughberel khlap rishay d vazire Mher Grigoryan bil dans d grashtsbd drana d sazgyaruta smaya d rishaya d motva d Dhotaputa d Umvate Khuyede goo Armenia Shombi Sharp”Avn mughberel kat mhumena ile mdre takhrazta d hayarta mitmasyanuta bt banya bil plata mn jherba ahvalat op bneta d khata takhrazyate”,-mughberel myakra Sharpi.
Goo mtkha d khavravayuta d plkhana goo 14 yarkhe shry kumade it sharke kat shryena goo Armenisa sita d Teevl bshrayena plkhanane Pishena mumliya mn giba d Sita d sakhseta d 75- d sita d sakgseta d SUKh.Khavravayutabd olkhana mabyunela bil Covid-19 bil plata mb daha bukhrana

Gashakta bush zoda
Back to top button