AmmayutaPoliticsTop

Bil kedamta goo Armenia bshrayena prashyata d rishaya d Lumada

Goo Armenia pishena ptikha kentrona d prashyaate  mn sahata d 08:00.Pishena shrya haratkhaze prashyata d bi elektronuta,kat tumemena13 b khziran.Goo gyarga khshivena 650 nashe.Al prashyate sharuken 25 kayome,21 shultane op 4 usire. Al prashyate ka parsha e bt yavi kha hadakh varake kma sharekane it,mn dani parshilun khamne op bt makhvhemilunle hoo shopa d prashta.parsha e bil kalama le makhvhemilun al prisha shema.Al prashyate bt shareki 49  d nakhraye galione op 68 d atra..8 sita d Trebl sakhseta ina bshraya op 19 b bar-atra.
Sazgyar bil madeta d kentrona dsakhseta d prashyate etlun 2 milyun 583 elpe 823 bparsjane,Goo 38 motva d prashyate bt patkhi 2007 shopa d prashyate.

Gashakta bush zoda
Back to top button