AmmayutaPoliticsTop

Goo rishaya kumada d sajhsiyane pishena shrya op sukhsiya 20 b khziran le marza d prashyata d rishanuta d kumada

Goo rishaya kumada d sajhsiyane pishena shrya op sukhsiya 20 b khziran le marza d prashyata d rishanuta d kumadaRidhsya lumada d kentron shryena oumada  le marza d 20 khziran .Dharka d sharekane 1281911 ile Kale pishena ouliya.“Artar Armenia 3922 kale ina kubla,0,31%.“Kongrrsa d amaya d aremnaye 19690 kale 1,54%.“Sazgyaruta d bar-atra 687414 kale,53.93%

“Zartonq”shultana d mshikhaye 4623 kale,0.36%“Azatutyun”1844 kale0.14%“Etlu kesa d rama” 66647 kale 5.33%“Amaya malkyuta 957,0.08%
“Smys rushmayuta 803 kale,006%“Baraneta Armenia”15571 kale 1.32%

«Beta d diyan Armenia ila 12164 kale 0.95%”Malkyutt387730 kale,3.04%Azat malkyuta 4136 kale 0.33%”Bargavach Armenia 50419 kale 3.95%Demokrataye 5021 kale 039%“Shirinyan-Babajanyan 19145 kale 1.5%“Orakarakand mlat 721 kale 0,06%“Verrlq 1259 kale,0.1%”Azataye14935 kale0.17%
“Shultna d eorupaye d Armenia 2786 kale,022%”Bi noshinArmenia 3561 kale 0.28%
Goo MA akhtiyaruta d prashyate sharakta etlun 2 milyun 593 elpe ,572 nashe

Gashakta bush zoda
Back to top button