AmmayutaMardutaTop

Bet-umanuta yulpana khata takberana etlunla.

Bet-umanuta yulpana khata takberana etlunla.
Risjaya d akademia d Umanuta,yulana pishl prisha hadama d takberanuya Ashot Saghyan
Dakhi ka “ Armenpres” inamughbera mn mitva d akademia prashyate pishena shrya  28 b khziran.Rishaya d bet-sovba umanuta it 3 takhlope sama d matematica,tekhnik op umanuta Lenser Aghalovlyan,hadama d  Bet-umanuta yulpana  MA Ashot Saghyan,akademikay Eduard  Ghazaryan.

Gashakta bush zoda
Back to top button