AmmayutaPoliticsTop

Nikol Pashinyan goo Modkov bt tapek amaya d Vladimir Putin

Nikol Pashinyan goo Modkov bt tapek amaya d Vladimir Putin.Le shita d rishaya d vazire Nikol Pashinyan mn 7 b tamus bil saghbarta d plkhana bt saghber le KR.Bil dana d saghbarta bt pesha shrita tpakta d Nikol Pashinyan am rishaya d KR Vladimir Putin.Ka “Armenpre”but daha mndi mughberena mn motva d palakha d MA.Nikol Pashinyan am Vladimir Putin shrye a bukara d sutaruta bil aremnaye-russiaye.Gibane bt shari bukara d khshavta d tepa d skhakha d khsiva bibshita d 2020 ,9 b tshrin kharaya op shita d 2021 11 b kyanun kharaya,makravta d hayarta d nashait ka bar-atra d Karabagh.Bukare ysira bil makleta d ekonomia ip shreta d ajvalat d bukhrana.

Gashakta bush zoda
Back to top button