AmmayutaEconomicsTop

Sita d bet-tayore Wurowings Qyoln-Erevan-Qyoln bt peshi shrya prakhyate.

Sita d bet-tayore Wurowings Qyoln-Erevan-Qyoln bt peshi shrya prakhyate.

Sita d byujeya d Almania Eurowibfs bil daha shita  nn 6 b tabbakh vt sgari prakhyate Qyoln-Erevan-Qyoln But daha mndi naghbureka bet-tayora d Teevl”Armenia”.
Prakhyate bt sharikun goo shabta 1 gyaha yuna d  ruyta Ka tonse sakhseta masutum ka bet-tayora chditun

Gashakta bush zoda
Back to top button