AmmayutaPoliticsTop

Armenia bt shareqa le majhzeta d Teevl”Dubay EXPRO-2020”.

Armenia bt shareqa le majhzeta d Teevl”Dubay EXPRO-2020”.1 b tshrin kamaya shita d 2021 op 31 b adar shita d 2022 goo areshqeta d Dubay bt shari makhzeta d Teevl”Dubay EXPRO-2020” mudi gurgeshta ila bil manaya d koronavirus bil avana mprishaya shurektela Armenia.Bil kshhavta d rishaya d vazira d MA bil plkhanand. sharakta le DubayECPRO-2020 bt baleg vazira d ekonomika s MA Ka shreta d takhrazyate oishena huyera bil1.5 milyun dolara d America.

Gashakta bush zoda
Back to top button