PoliticsTop

Pyashena puliya portfel shite shemane bt havilun mn bar khachme yumane.

Pyashena puliya portfel shite  shemane bt havilun mn bar khachme yumane.
Goo rishaya lumada mut jojane sparyete it.Dakhi bt shakepi takhlopa d kunash-kanune.Khata yalpe roba lena sabab khabrane roba ina mani le mut shita bt paysh khshiva.Bet-dina presta takhmanyate op sharka d prashyata d  20 b tkhziran.shark d prashyate puliyr ina bil 4 kheyla d politikayutaYdura d “Armenia,”Etlu dhema”,,”Amaya malkyuta op shultana “Zartonq” Goo rishaya lumada d 8 mn 107 kayome 71 mandat d QP ina 29 d ysura d “Armenia 7 ka”Etli shema”. Le kamay lumada d khata rishaya presbta lumada bt sharilunla 2 b tabbakh.Goo rishaya lumada pyashena shrya shikhlape al shita d vazirut sutaruta shema d Mkhitar Hayraperyan ile.Shita d khlap rishaya vazire bt khamile Mher Grigoryan d trin khlap rishaya d bazire masini hav Suren Papikyan, Tigran Avinyan mn kam prashyate la bile gyarga khamivale bayoni darni le shituGoo shita d vazira d sharirut barayuta Armen Grigoryan ila bsparena le juvaba d Arart Mirzoyan shemana d vazira d nupakuta,ituta,marduta ,yulpana ile  Vahram Dumanyan,vazira d salamatuta Anahit Avanesyan, vazira d d nashait Narek Mkrtchyan.Rishaya pasulta d di Lilit Makunc ila

Gashakta bush zoda
Back to top button