AmmayutaAnalyticsTop

Pishena mukhchema khata 180 maranr bi koronavirus,bsimena 112.

Pishena mukhchema khata 180 maranr bi koronavirus,bsimena 112.27 b khziran goo Armenia sharka d marane bi koronavirus mtyena le 229090,mne 219280 bsime,4597 munyekha.Bil mara d koronavirus bi daha dakika bsamena 4097 maranr.Amaya sharka pishena shrya 315245 teste.Tamal yuma shryena 4788 teste,mne mughchemena 170 khata marane.Etlan 112 bsime op 7 manyrkhane.

Gashakta bush zoda
Back to top button