AmmayutaAnalyticsTop

Takhrazta d drmana ka alta pyashela relhta

Takhrazta d drmana ka alta pyashela relhta.Vaziruta d asyuta.Drmanane shreta le dalkuva d COVID-19 mn shrete d 25 b tamuz pishena shrya 152529 drmanane,le kamay kabalta d drmana mumliye ina 108674,sama d trin 43855.But daha mndi maghburena mn motva d asyuta d MA.

Gashakta bush zoda
Back to top button