AmmayutaPoliticsTop

Vazira d sharirut barayuta d Arcakh.Adrbejan kha hadakh khara lela,kat khata plaxha sharya.

Vazira d sharirut barayuta d Arcakh.Adrbejan kha hadakh khara lela,kat khata plaxha sharya.
Adrvejan kha hadakh khara lela kat plasga sharya le marza d koshuna d russiaye,-but daha ndi ka NEWS.am mughnerel vazira x sharirut barayuta d Arcakh David Babayan.
“Kha gyaha khina etli nisha chyata ka galiona d aremnaye kat khamilunkayruta d leba.Le kamay gyaha garak shamakh ka rushmaya mgalianute,ip lazm ila tkharta dzhmen bayla ile bshraya le kamay gyaha le rushmaya mgalianut vaaziruta d Sutaruta d Arcakh.Adrbejan kha hadakh khara lela plasha sharya le marza d koshuna d russiaye
Alma garubena zadi ka datite op ka qyulpate.Op kha sama d alma plitena Al haratkha fon khut zyana ila mpala ArcakhGi a d dalkuva bil hamn jvuja ina bjvaja ka maxeta akhchi koshuna d russiaye lena msaya khamilunla sirta yan bush kherba akhchi sazgyar ina mn adrbejanaye op turqiayw.Ka tuvsa tima x gyut kha glula 500-600 dram inaAkhchi bil kha glula bukara ina bshraya” ,-mughberel David Babayan.

Gashakta bush zoda
Back to top button