AmmayutaTop

Aram Tranaya pishel chida le lumade d G20 daki sakhsiyana

Rishaye d’   tpakta ile muryza   am Katoghikose d’ amaye d’ Armenia   Aram Tranaya   am katoghikose d’   Gyurta Bete d’ Kilikyo    Aram Lekamaya . But   daha maghburena   mn huchme d’ rishaye d’ KA .
Rishaye d’ atra , katoghikose d’ aaye d’ aremnaye am   katoghikose d’ Gyurta Bete d’ Kilikyo   le dane d’ lumade d’   khurze d’ 100 shne d’ Ktle d’ Gyavanaye d’ aremnaye , sukhsiyena prishe prishe bukare .
Bar-svade direna   ka bukare d’ assurute d’ Politikayuta-umra   op but bukare d’ assurute d’ mlat-umra.

Gashakta bush zoda
Back to top button