AmmayutaTop

1 bi tabakh drmane d COVID-19 ina khbla 170000 nashe

Kabalte d drmnane d COVID-19 ina maryuza.bi nishe d 1 bi dabakh drmane d koronavirus ina kubla 171890 nashe, bil le kamaya drmana ina kubla 120285 nashe, bil trin gyahe ina kubla 51605 nashe.
Mn kentrone d bet salamatuta ina maghbura

Bi drmane d “AstraZenka” op “SputniV” amsi kabli nadhe d 18 shne. Drmnane ina kabula go clinece op go bet salamatute d kentrone d Atra shareta mn sate d 10:00 hal sate d 16:00.

Gashakta bush zoda
Back to top button