AnalyticsTop

Dita d shultana bi shita d 2023 bt sharilunle kulukhe hoo amaya sirta d atra.

Dita d shultana  bi shita d 2023 bt sharilunle kulukhe hoo amaya sirta d atra.Mn 7 b tamus shita d 2021 goo Erevan plkhanane shrilun khata sita d shultana.Dakhi mughberlun bil vaziruta d artaruta d MA ayn pshtela shrita goo gyarga d takhrazyata d shulhlPa d shvil bul shita d 2019.Nisha ila bneta d sita karbenanta le shotapuyatd ka shreta d narahat bukare.Le kamay sama pshtela shrita bi shita d 2020 keta .Bil yarkha d tamus kubleva 2 elpe 500 u zoda chedane ka 770 shope.Bi datit chedane berlun testa d IQ salhseta d kheyle op salamatutd Mn shareta d shita d 2021 ka 700 shope talmide drasha d 6 yarkhe shrilun drashe shryena badoke chida mn America,Kanada,Ukraina op Georgia.Bi shita d 2021 ,7 b tamus khata sita d shultana plkhana ila shrita goo Erevan.

Gashakta bush zoda
Krimun haratkhgaze
Close
Back to top button