AmmayutaTop

Go Armenia bi mare d koronavirus ina mrye 391 nashe

Go Armenia bi mared koronavirus go mtkhed kga yuma inamrye 391 nashe pishena psime vaziruted salamatured Malqyuted Armenia ina maghbura ,kat 11 bi tanagh bi sate 11:00 bi ilun bi mared koronavirus ina mrye nashe  qyule mudale ina 221729 nashe. Pushena psime 547 nashe, pishena mynykge nashe. Go mtkhe kga yuma pishena munykge nashe ani ina . 

Gashakta bush zoda
Back to top button