AmmayutaPoliticsTop

Masakh khashvalkh kat ka Armenis makravta d zeyne shrita ila

Masakh khashvalkh kat ka Armenis makravta d zeyne shrita ila.Shoygun ka Karapetyan.

Bi dana d tpakta amaya d  Vazira d sutaruta d MA Arshak Karapetyan gooo mtkha d makravta d pashqyash vazira d sutaruta d KR Sergey Shoygun mukrevel  seypa mughberel.

Masakh maghberakh kat makravta d zeyne ka Armenia pshtela sheita”Maghburena mn vaziruta d sutaruta d MA.

Bi saghbarta d plkhana le KR saghberna bazira d sutaruta d MA Arshak Karapetyan udyum bar-svaduta ile viyu amaya d rishaya d sutaruta d KR general Sergey Shoygu,bil sharakta d kayomute.

Gashakta bush zoda
Back to top button