AmmayutaMardutaTop

5 shene tamal goo shvila d sure mlate manyenane darghe bt gashkitum

5 shene tamal goo shvila d sure mlate manyenane darghe bt gashkitum.Goo tamal 30 shene takberanuta khut baylo ila khamuye sure mlate ,sabab bayla basurta vitela ka   khshavta op shreta d takhrazyate.Dakhi ila maghbura”Armenpres” Mn enenketa shopa d rushmaya lumadamughberel  kayoma d “QP” Rustam Baqoyan.“Bil kunash-kanuna d MA op bil kha gyarga sazgyaruyata d Teevl khshevta ila  khhavta d zitka d sure mlate.Mhumena ivn bil tamal 5 shene aha rishanuta d atra bish zoda bayla bt cheda le shreta d tkhrazyata d sure mlate”,-mughberel Baqoyan.Bil maghbarta d kayoma adi sure mlate etlun bukara d jhameta d  mlate.bil kshhavta d Baqoyan rishanuta d atra khata gyide garak bani la shreta d bukara d sure mlate goo tamal 5 shene.“Akhnan etlan bukara d khameta d lishana,marduta,adat,kata kamaya viyeva goo madrase shreta d lishana ,enekaye darghe ina kshiva.Bil pshama masn maghberen sharka d shotaputa d ezdaye mtayela le 40 elpe..Ka plkhana shreta goo pras-kala d Umta lekh msaya palakha  sakhsakh,lekh msaya badoka  gashkakh.”Mhumeneben mdre karbanyata d diyan d tamal bt havi op akhnan 5 shene tamal mabyenane  darghe bt gashkakh”,-tumemul mamlu Rustam Baqoyan.

Gashakta bush zoda
Back to top button