AnalyticsTop

Le Armenia orane hal 6 shene yalsure test le yavi.

Le Armenia orane hal 6 shene yalsure test le yavi.Pishena mukhchema shukhlape goo kanuna d tepa d korontin bil khshavta d mnkayat ahvalat kat shrye ina mn shita d 2020,11 b ilul bil usire mn ahvalata d koronavirus,kanun khut N 1514 (COVID-19), Yserta ila mn shreta d testa d  koronavirus. Mn day le atra varta hal 7 shene yalsure test le shari mn kameta pukdana shrya iva ka hal 1 shita yalsure.Aha pukdana khsiva ile mn 6 b ilul.

Gashakta bush zoda
Back to top button