AmmayutaTop

Udyum yuma d MArcakh ile.

Udyum yuma d MArcakh ile.2 b ilul pyashena tumema 30 shena d  MArcakh.

Bi shita d 1991,2 b ilul goo Stepanakert pshlunshrya lumada d  kayome,d khuyada d  Shahumyan,ika khsivona Kheruta Untaneta d  NK.Han shita 10 b kyann kamaya pshle shrya lumada kat khsivalun kheruta Umtaneta d NK..Bi daha yuma alma 99% khshivena kablilunla Kheruta Umtneta

Ka khshavta d 30 shene d Arcakh kabulekh kherba ahvalat,sabab plasha d Arcakh op 44 yumana d plasha d d plasha d nisan plashe maduyena mdre alma kabulona kshavte  vazira d sharirut barayuta d MArcakh David Babayangoo mamlu mughberel kat vitela kshhevta mn Teevl op bt pesha kshevta.

Bi shita d 1991,2 b ilul goo Stepanakert pshlunshrya lumada d  kayome,d khuyada d  Shahumyan,ika khsivona Kheruta Untaneta d  NK.Han shita 10 b kyann kamaya pshle shrya lumada kat khsivalun kheruta Umtaneta d NK..Bi daha yuma alma 99% khshivena kablilunla Kheruta Umtneta

Ka khshavta d 30 shene d Arcakh kabulekh kherba ahvalat,sabab plasha d Arcakh op 44 yumana d plasha d d plasha d nisan plashe maduyena mdre alma kabulona kshavte  vazira d sharirut barayuta d MArcakh David Babayangoo mamlu mughberel kat vitela kshhevta mn Teevl op bt pesha kshevta.

Gashakta bush zoda
Back to top button