AmmayutaEconomicsTop

Vazira d’ Sutaruta eshopa ile yuva ka shopa d’ urkha d’ prezla d’ Taymna kovkaseta,ka hayarta d’ basruyta d’ zeyna d’  Sutaruta.

Vazira d’ Sutaruta eshopa ile yuva ka shopa d’ urkha d’ prezla d’ Taymna kovkaseta,ka hayarta d’ basruyta d’ zeyna d’  Sutaruta.

Vazira d’ Sutaruta d’ MA Arshak Karapetyan kublel ka  rishaya d’ sita d’ banyana d’ urkha d’ prezla taymnakovkaseta Alexey Melnikov.

Bil barakhta ka Arshak Karapetyan bil kshahvta  le shita d’ vazira d’ Sutaruta Alexey Melnikov mudiyel  shvila d’ shukhlapa d’ zeyna d’  Sutaruta bil urkha d’ prezla d Taymnakovkaseta.

Vazira d’ Sutaruta d’ MA  enenkaya shopa ile yuva ka  shopa d’ sutaruta ka basruyta d’ zeyna d’ sutaruta .

Bi dana d’ tpakta gibane sukhsiyena mkchamta d’ assure d Vaziruta d’ Sutaruta d’ MA op sita d’ urkha d’ prezla d Taymna kovkaseta shryena kha gyarga bukara d’ mitmsane Amaya d’ gibane.

Gashakta bush zoda
Back to top button