AmmayutaTop

Go Armenia bi mare d koronavirus ina mrye 393 nashe

Go Armenia go mtkhe d kha yuma bi mare d koronavirus ina mrye 393 nashe pishena psime nasheBi yume d 23 bi chanun kamaya bi sate d 11:00 bi mare d koronavirus go Atre d Armenia ina mrye 393 nashe  qyule mudale ina 255642 nadhe , pishena psime 237855 nashe .pishena munykhe 5200 nashe, Mn mare d koronavirus salamatuta ina kabula kurba 11396 nashe. Ina muryza sakhsete d 1669977 nashe. Bil hamen dana egla tpye 5823 nadhe op ina psime nashe.

Gashakta bush zoda
Back to top button