MardutaTop

Mlate sure go Gyarni gyarak maryzi khurza


Prishe prishe mlate op   atravaye , 26 bi chiriye kamaya bi sate d 14:00 kat bi kabalte d’ ina kabula dakhi Gyarni ,ina muryzel share d’ punde d.Hal dore d’ christyane qyule Teevl ina muryza mudale Yalde d’ Maran op Shita Khata   op aha yuma ina muryza hal    bi chanun kamaya . Christane d’ Teevila bi khaduta ina maryuza aha khurza op roba in bkhmla le daha yuma sharira Huydaye, Uressnaye, Aturaye op Ezdaye.
Op prishe prishe mlte bi gyahe d’ op mardute d’ gyane ina kabula aha khurza .mlate khine imn bar kabalte d’ hamanete d’ gyane ina muryza kabalte d’ daha yuma dakhi ina kabula christyane .
Sabab go mdite d’ ka daha bukara ina murza kanone kat mlate d’ gyane gyarak maryzi aha khurza bi adate d’ gyane. Ka but ded’ kat bi chanun kamaya ina maryuza yume d’ hamante d’ shmsha 

Gashakta bush zoda
Back to top button