AmmayutaMardutaTop

Pshtela shrita tpakta d  Mar Ava 3 akatolikosa Patriarkha amaya d Mar Givargis 3Kadisha

Pshtela shrita tpakta d  Mar Ava 3 akatolikosa Patriarkha amaya d Mar Givargis 3Kadisha Mar Ava 3 Katolikos Patriarkha sughberelle qes Mar Gevargus 3Emirata Katolikosa-Patriarkha ka nisha d barakhtabkandavn bil 6 shene kshhavta d Kadisha Patriarkhuta.Kadisha Mar Ava 3 mupshetunabkadishe Mar Aprem Atneil,Mar Paulus Bendzhamin am Mar Abris Yukhanna.Saghbarta pshtelabshrita goo ahvalata d  akhunvayuta goo Ankava.

Gashakta bush zoda
Back to top button