AmmayutaAnalyticsTop

Goo Armenia mukhchemena khata 1309 marane bi koronavirus.

Goo Armenia mukhchemena khata 1309 marane bi koronavirus.7 b tshrin kamaya goo Armenia sharka d marane mtitela le  268672,mne 246259 bsime,5466 manyekhane.Bil mara d koronavirus bi daha dakika bsamena 15722 marane.Amaya sharka  pishena shrya 1780512 teste.Tamal yuma pushena shrya 9597 teste,mne khsivena 1309.Etlan  502 bsime,26 manyekhane.

Gashakta bush zoda
Back to top button