AmmayutaMardutaTop

Le kamay katavtabd metelyata d atouraye Sara Sayad PasIt

Le kamay katavtabd metelyata d atouraye Sara Sayad PasIt takhmanta kat Sara Sayad Pas vitela le kamay nekva,ktevtabktava ka yalopa d atouraye goo ChikagoKtava khut khabra s “Buna”pishel prisa bi shita d 1989.Ayn katava mukrevta ka qyulpata d atouraye burbesta goo Teevl Ktava sukhsiya iva nn giba d Robert U.DeKelayta.Sara britela 30 b ilul shita d 1910 goo Chikago,Ilinoys.Avahati Daniil Malik Sayad am yemo Suria Odishoo viyeba mn mata d Geogtaba Urmia.Ayn munyekhtel 26 b tshrin kamaya shita d 1997,bktavel Vasili Shunanov.

Gashakta bush zoda
Back to top button