AmmayutaEconomicsPoliticsTop

Vazira d sharirut  barayuta d MA  am khlap rishaya d natirraza d America humzemena but assuruta d gibane goo shvila d Sutaruta.

Vazira d sharirut  barayuta d MA  am khlap rishaya d natirraza d America humzemena but assuruta d gibane goo shvila d Sutaruta.Vazira d sharirut barayuya d MA Ararat Morzoyan bar-svadutq bi ziga viyul maya d khlap rishaua d natiraza d America balgana bi bukara d  Eorup op Evrasia Qern Donfrid  Dakhi ka “Armenpres”ina mughbera mn baziruta d sharirut barayuta d MA bar-svade bil tenana d mntena mudiya but sharka d assura d aremnaye-americyaye le kamay shopa ina biyava ka shvila d sutaruta plata le dalkuva d korupcia.Ararat Mirzoyan am  Qern Sonfrid le kamay shopa ina yuva ka assura d gibane goo sjvilaa d sutaruta op shryena bukara d makhchamta d assure bil gobane
Bil trin gibane enenkaya shopa ona yuva ka makhchamta d assure bil gibane shreta d cjtra  bil shreta d chtra d NK goo gyarga d svuta s sita d Minsk OSCI

Gashakta bush zoda
Back to top button