AmmayutaTop

Go Armenia bi mare d koronavirus ina mrye 1184 nashe

Go Armenia go mtkhe d kha yuma bi mare d koronavirus ina mrye 1184 nashe pishena psime nasheBi yume d 25 bi chiriye kamaya bi sate d 11:00 bi mare d koronavirus go Atre d Armenia ina mrye 1184 nashe  qyule mudale ina 296552 nadhe , pishena psime 261259 nashe .pishena munykhe 6055 , Mn mare d koronavirus salamatuta ina kabula kurba 27284 nashe. Ina muryza sakhsete d 2006632 nashe. Bil hamen dana egla tpye nadhe op ina psime nashe.

Gashakta bush zoda
Back to top button