AmmayutaTop

Go Armenia bi mare d koronavirus ina mrye 2074 nashe

Go Armenia go mtkhe d kha yuma bi mare d koronavirus ina mrye 2074 nashe pishena psime nasheBi yume d 27 bi chiriye kamaya bi sate d 11:00 bi mare d koronavirus go Atre d Armenia ina mrye 2074 nashe  qyule mudale ina 300143 nadhe , pishena psime 263716 nashe .pishena munykhe 6151 nashe, Mn mare d koronavirus salamatuta ina kabula kurba . Ina muryza sakhsete d 2031310 nashe. Bil hamen dana egla tpye nadhe op ina psime nashe.

Gashakta bush zoda
Back to top button