MardutaTop

Ituta d atuyata d aremnaye goo gyarga d marduta d YUNESKO ina khshive.

Ituta d atuyata d aremnaye goo gyarga d marduta d YUNESKO ina khshive.
“Kabela honanuta op nasyat ,di khabra enenkaya”.Mn ktuyata d Soghomon kha le kamay psla ila ktevta le kamaya.
Dakhi ina maghbura mn rushaya lumada d YUNESKO” atuyata d aremnaye op shopa d marxuta khshevta ila goo YUNESKO.

“Umanuta d atuyata d aremnaye” chyataa khshevta vitela bi shita d 2019,11 b kyanun kamaya.
Armenia goo davulta d ituta d YUNESKO khhsevta ila mn shita d 2003 op 2006 hal udyum yuma,bi shita x 2008(kipa d sliva),2010(humasa x Sasna Crer,Sasunci David,lavash bi shita d 2012, 2014 “Qochari” oo 2017 atuyate.

Gashakta bush zoda
Back to top button