AmmayutaPoliticsTop

Adrbejan lela kshevte zitka d khayuta d yakhsira d aremnaye

Adrbejan lela kshevte zitka d khayuta d yakhsira d aremnaye.Sita d dayanuta d zitka d nasha d Teevl mamla ila shrita.Bet-dina d khahavta d zitka d naha d Eorup shritela  plkhaana shrya ka nashe kat pushena ysira khut yakhsiruta bi shita d 2014 mn  ughdana d Tavush Verin Karmiraghbyur Mamikon Khojanyan  am  bne mta d Chinar Karen Petrosyan”Armenpres” prestela takhrazyate sharka d ahvalat.Bet-dina d Eorup khshevtela kat Baqu lela kshevta zitka d  yakhsira d aremnayeBet-dina ka Adrbejan shritela makravta d 40 elpe Evri ka yut khamne.77 shene Mamikon Khojoyan pishl ysira  bi shita d 2014 bi yarkha d tshrin kharaya 4 b adar pishl mudera le Armenia..Manaya d manyakhtu vuyena  manaya d salamatutu.Karen Petrosyan bi shita d 2014,7 b tabakh tlikl virl mn sirta mchikhl goo mavata d adrbejanaye.

Gashakta bush zoda
Back to top button