AmmayutaAnalyticsTop

1 1 punya, 68 durbene goo 1 shita.Adrbejan lela nkshavo rahatuta.

1 1 punya, 68 durbene goo 1 shita.Adrbejan lela nkshavo rahatuta.
Mn giba d koshuna d Adrbejanaye ishena sbrya 56 zlumyee marza d misi pishena shrya 43 sakhseyate, mughberel rishaya d khahavana d zitka d nashe MA Gegham Stepanyan.

“Bi shita d 2029 9 b tshrin kharaya bil khshavta s skhakha d sazgyaruta d 3 gibane bil la khshavtr d sazgyaruta giba d Adrbejan  zlumye ila bshraya.

La gashakta plasha mukliya ile saba d giba d adrbejanaye-turqiaye zlumta ina bahraya ka slabta d alma d Arcakh.

Bet dayanuta d Arcakh muditela kat it 68 slimyate shrya mne 43 sukhsiye.

 Bi sababd chambakhta d  binyane zyana ina mkhya hal 28.710.000 dram,mupliyrna 5 binyanr 3 tekhnika d bnemata,2 tekhnika d plkhana 3 darate mukdena.

Goo mtkha d tamal 1 shita pishena dushdesha zitka d alma.

Le marza d mudiye plkhanane khashvana d zitka d nasha d Arcakh am motva d sakhsetu bt shari svuta ka sakhsiyana d Teevl”,-ktival Gegham Stepanyan.

Gashakta bush zoda
Back to top button