AmmayutaPoliticsTop

Kayoma d rishaya lumada d Khuyada d Eorup  rshiyena kat mn 12 b yar sutaruta d adrbejanaye varela goo sirta d KA.

Kayoma d rishaya lumada d Khuyada d Eorup  rshiyena kat mn 12 b yar sutaruta d adrbejanaye varela goo sirta d KA.

Rishaya d  katoma d Lumada  dEorup kayomuta d  Kovkas Marina Kalyurand marijuvap d bukara d Armenia Andrey Kovachov am bil bukara d Adrbejan balganta Zhelyana zhivko sazgyar mamla ina shrya

“Akhnan narahat ivakh bi manaya d plasha d tamal yuma iman pshtela narahat ahvalat shrita hoo sirta d Armenia op Adrbejan

Mn giba s Adrbejan shrita plasha tamal shita bil khshavta d rahatuta mn 9 b tshrin kharaya  it roba  zyane d khaya d bar-nashuta  yakhsire kat lena mudera.

Akhnan pshena ivakh kabulo sazgyaruta cheta mn giba d rishaya lumada d Eorup op amaya jvuja d Russia.

Akhnan kha gyaha khin makhburelh kat makrasyate ysira mn sirta garak sharilun bil urkha d rahatuta u d la maplakhta d kheyla.Akhnan brshayokh varta d sutaruta d Adrbejan goo sirta d Armenia dhrita mn 12 b yar.

Akhnan hayurekh ka ptekhta sirta shreta ka shreta d takhrazyata d ekonomia,haratkhaxe ysura d Adrbejan mn Nakhijevan

Bush zoda bchyadekh madarta d aremnaye le atre ,azat shreta d yakhsire,madarta la alma le spukyate iman skhakha pisheva vhida mn giba d eishaya lumada dEvrasua bi shita d 2021,20 b yar

Gashakta bush zoda
Back to top button