AmmayutaMardutaTop

Btyamena 850 shena d Kadisha Nerses Shnorhali,goo dapna d  YUNESKO.

Btyamena 850 shena d Kadisha Nerses Shnorhali,goo dapna d  YUNESKO.Bi yarkha d tshrin kharaya goo Parizh pyashel shrya lumada d. rushmaya 41  d YUNESKO mn giba d Armenia pishel mudiya bet-yalda d K.Nerses Shnorhali,ka mani btyamena 850 shene,but daha mndi maghburena mn motva d vaziruta d sharirut barayuta d MA.

Ka chyata d kshhavtavd 850 shena d K.Nerses Shnorhali huyerena arravata d Kipr,Italia,Grecia,Siria,MArabaye ka tyamta d 100 shenand kentrona d sinama d Armenia Fransia,KR op Georgia.

Gashakta bush zoda
Back to top button