AnalyticsTop

398 khata marane bi koronavirus it goo Armenia 

398 khata marane bi koronavirus it goo Armenia Ahvalat Bil mara d koronavirus gooArmenia kayima d 30 b tshrin kharaya398 khata marane6462 teste sharyane977 bsime32 manyekhane.
Haratkha pishenamukhchema 338518 marane ,mne317175 bsime.Bsamena 12330 marane.

Gashakta bush zoda
Back to top button