AnalyticsTop

Bil varta le sirta d MA garak madilun juvapa d test yan amaya varaka d khmata mkheta.

Bil varta le sirta d MA garak madilun juvapa d test yan amaya varaka d khmata mkheta.Kentrona d makleta d mara maduyela kat le marza d  pukdna lsjavta d  rishaya d MA bibshita d 2020.11 b ilul khut mnyana d 1514 pishena shrya shukhlape shryaBil varta le sirta d MA garak madilun1.Test shrita goo mtkha d 72 sahate shrita.2.Madeta d varaka d khmata shrita goo mtkha d trin shabaye shrita bil trin same.Bar-atra d MA goo MA khayane nakhraye yan shema d arkane khahsvane goo Armenia garak sharilun test yan varaka d khmata kubla.Haratkhaze bil telefon masi madilun sharka d salamatuta d bar-atra bil koda d QR.Varaka garak havini bi lishana d aremnaye,russiaye  yan englishnaye shrya mn goba d asya”,-muditela kentron.

Gashakta bush zoda
Back to top button