AmmayutaTop

Go Armenia bi mare d koronavirus ina mrye 410 nashe

Go Armenia go mtkhe d kha yuma bi mare d koronavirus ina mrye 410 nashe pishena psime 408 nasheBi yume d 8 bi chanun kamaya bi sate d 11:00 bi mare d koronavirus go Atre d Armenia ina mrye nashe  qyule mudale ina 8485 nadhe , pishena psime 322814 nashe .pishena munykhe 7728 nashe, Mn mare d koronavirus salamatuta ina kabula kurba 6972 nashe. Ina muryza sakhsete d 172994 nashe. Bil hamen dana egla tpye nadhe op ina psime nashe.

Gashakta bush zoda
Back to top button