AnalyticsEconomicsTop

Urkhavate,le marza d mudi pyashena shrya sakhseyate,bt havi khut madiyanutad dani atravate.khlap rishaya d vazire

Urkhavate,le marza d mudi pyashena shrya sakhseyate,bt havi khut madiyanutad dani atravate.khlap rishaya d vazire.Goo gyuda d  galganta bi bukara d putakha d urkha d lanalta-lakalta kat ila shrita mn giba d tla atravate sakhseta ina bshraya.Bil maghbarta d “Armenpres” but daha mndi mughberel khlap rishaya d vazira d MA  Mher Grigoryan. bil juvap shreta le bukara d kayoma d shultana d “Armenia” Gegham Nazaryan“Urkhavate kat garak hori bil dani atravate op le marza d dani atrabate kat ivakh bshraya assure garak havi khut huchma op kanuna d dani atravate”,-mughberel Grigoryan.Bil maghbarta d khlap rishaya d vazire it amaya karbanyate kmat assure ysire ina mn Eraskh le Horadis.

Gashakta bush zoda
Back to top button