AmmayutaPoliticsTop

Vaziruta d sutaruta d Adrbejan hugum ina grisha le sirta d aremnaye.

Vaziruta d sutaruta d Adrbejan hugum ina grisha le sirta d aremnaye.Makrasta muryekhta ila.10 b kyanun kamaya mn sahata d 12:00 Sutaruta d Adrbejan hugum ina hrisha le  sirta d aremnaye al taymna ughdana d aremnaye-adrbejanayeBil juvap shreta giba d aremnaye giba d dalkuva bil kabalta d gyurta zyana talakta d khaya d bar-nashuta le baray ina mudera.Bi daha dakika makrusena.Vaziruta d sutaruta d MA hamesha mamle bt sharya but ahvalat.

Gashakta bush zoda
Back to top button