AnalyticsTop

Pishena mukhchema 193 khata marane bi mara d; koronavirus

Ahvallata d; koroavirus goo Armenia bil 17 b kyanun kamaya.

193 khata marane

7069 teste sharyane

510 bsime

11 manyekhane

Haratkha pishena mukhchema 343350 marane bi mara d’ koronavirus,mne 327539 bsime.Bsamea 6437 marane.

Pishena munyekha bil mara d’ koronavirus 7885 nashe.Pishena shrya 2479389 teste.

Gashakta bush zoda
Back to top button