AmmayutaPoliticsTop

QK khata sharka d punye ila shrita.5mn  sama d punye  kat ina shudre le Holandia pishena lap mara

QK khata sharka d punye ila shrita.5mn  sama d punye  kat ina shudre le Holandia pishena lap maraBil manaya d plasha shreta mn giba d Adrbejan,bil 24 b kyanun kamaya shita d 2021 goo MA op Arcakh pishena punya 3808 koshune.Al bukara d  Sputnik  juveptela gyuda d salhsiyanuta d MAMaghberakh mdre bil bukara d ktuta chidelhva le gyuda d sakhseta le bukara d deta op sakhseta d sama d punye koshune. Bush zoda vazerta d salamatuta d MA Anahit Avanesyan  mughberteva mdre sama d jarma d punye koshune kat lena msaya sakhsilun goo Armenia pyashena shudra le bar-atra.“Bil 24 b kyanun kamaya ,shita d 2021 pishena sukhsiya jarma d 1417 punye”,-pshtela mughberta goo mamla d sakhsiyane,ka 16 b tabbakh le Holandia pisheva shudra  53 jarme ka sakhsetav.Ka yarkha d tshrin kharay shudreva 47 sabab 5mne lap juvap pishena.

Gashakta bush zoda
Back to top button